Procedure bouwvergunning

Als u een verbouwing wilt, heeft u in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Voor het aanvragen van een bouwvergunning (aanvraag omgevingsvergunning) heeft u professionele bouwtekeningen nodig. De verbouwing die u voor ogen heeft moet voldoen aan de regelgeving en aan de redelijke eisen van Welstand. Er moet dan ook uitspraak worden gedaan over materialen en kleuren.
De tekeningen en bijbehorende documenten moeten voldoen aan de indieningsvereisten en moeten worden ingediend bij uw gemeente.

Wij nemen contact met u op om uw wensen te bespreken. Voor de uitwerking van de bouwaanvraagstukken zullen wij een voorstel doen van kleuren- en materialen. Uw voorkeuren kunt u kenbaar maken voordat we dit verwerken in de tekeningen.
De tekeningen en bijbehorende documenten worden aan u ter goedkeuring aangeboden. Na uw akkoord dienen wij de aanvraag in. Hiervoor vragen wij u gegevens aan te leveren die nodig zijn bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Na indiening heeft de gemeente een behandelingstermijn van acht weken. In deze acht weken kan de gemeente opmerkingen maken en/of vragen naar aanvullende gegevens. EĆ©nmalig kan deze beslistermijn met maximaal zes weken worden verlengd.
De werkelijke doorlooptijd verschilt per aanvraag, maar als de gemeente uiteindelijk besluit de vergunning te verlenen, volgt er nog een bezwaartermijn van zes weken. In deze zes weken kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar maken tegen uw bouwplannen. U kunt in deze periode al wel starten met de bouwwerkzaamheden, al is het op eigen risico. In het algemeen is een goede richtlijn om de bezwarentermijn van zes weken af te wachten.

Heeft u nog vragen, dan neem dan vrijblijvend contact met ons op.