Vergunningsvrij of vergunningplichtig?

Als u plannen heeft om te verbouwen, zal eerst moeten worden uitgezocht of er een bouwvergunning nodig is. Bepaalde verbouwingen zijn vergunningsvrij, maar dan alleen onder voorwaarden. Het is bijvoorbeeld een misverstand dat alles aan de achterkant vergunningsvrij is.
Als wordt afgeweken van de voorwaarden die aan vergunningsvrij bouwen gesteld worden, dan is de verbouwing vergunningsplichtig.

Vergunningsvrij bouwen wil echter niet zeggen ‘regelvrij’. Elke bouwwerk, dus ook de verbouwing, moet voldoen aan de minimale eisen gesteld in het Bouwbesluit. Dit zorgt ervoor dat ook vergunningsvrije bouwwerken ook veilig, gezond en bruikbaar zijn. Ook is er vaak een Welstandsnota die van toepassing is in uw gemeente. Hierin staan vaak ook voorwaarden waaraan voldaan moet worden.